Skip to main content

Tork Linstyle Sztu?ce Bag Napkin 39 X 39Cm

Kod produktu: LINSTYLE_CUT_BAG
WYBIERZ OPCJ?
Tork Linstyle Sztu?ce Bag Napkin 39 X 39Cm
Domyślny obraz
Torebki na torby sztu?ce Tork s? idealne dla restauracji pe?no serwisowych. Sk?adane, tak szybko mo?na ukry? i zorganizowa? serwetk? eleganck? sztu?ce. Opakowanie 60, bia?e

Informacje o produkcie

Torebki Tork Premium LinStyle s? idealnym rozwi?zaniem dla restauracji pe?nowarto?ciowych, w których chcesz zapewni? jako??. Sk?adane, tak szybko mo?na ukry? i zorganizowa? serwetk? eleganck? sztu?ce. S? wyra?nie mi?kkie, silniejsze i bardziej ch?onne ni? zwyk?e r?czniki. Dost?pne w szerokiej gamie nowoczesnych i klasycznych kolorów. Nietkana serwetka - silna i przyjemna tkanina LinStyle, która przechowuje si? przez obiad Pieluszka jest sk?adana jako praktyczna torba na sztu?ce i oszcz?dza czas przy ustawieniu sto?u. Oszcz?dno?? kosztów prania przy u?yciu papierowych serwetek Premium Box dialog z Twoimi go?ciami z indywidualnym wydrukiem - 75% u?ytkowników serwetek zwraca uwag? na tekst
  • Length mm: 390
  • Width mm: 390