Skip to main content

Wyczy?? ta?m? z polipropylenu

Kod produktu: CLEAR_SOLV_TAPE
WYBIERZ OPCJ?
Wyczy?? ta?m? z polipropylenu
Domyślny obraz
Szeroki i niski poziom br?zowej ta?my do pakowania ogólnego przeznaczenia. Kleje na bazie rozpuszczalników zapewniaj? doskona?? przyczepno?? do polietylenu i ogólnego opakowania.

Informacje o produkcie

Szeroki i niski poziom br?zowej ta?my do pakowania ogólnego przeznaczenia. Kleje na bazie rozpuszczalników zapewniaj? doskona?? przyczepno?? do polietylenu i ogólnego opakowania. Ta?ma polipropylenowa jest tward?, wodoodporn? ta?m? o ma?ej statyczno?ci, z wysok? odporno?ci? na uderzenia. Dost?pne w jasnych i kolorowych opcjach, doskona?e dzia?anie w zimnych warunkach sprawia, ?e ??jest idealny do zastosowa? spo?ywczych.
  • Colour: JASNY