Skip to main content

Ta?ma dwustronna ta?m? dystansow? 6 / 12Mm X 50M

Kod produktu: DST000008
Ta?ma dwustronna ta?m? dystansow? 6 / 12Mm X 50M
Domyślny obrazTa?ma dwustronna ta?m? dystansow? 6 / 12Mm X 50MAlternatywny Obraz1
Ta?my do podci?gania ta?my s? ta?m? dwustronn?, z such? kraw?dzi? po obu stronach kleju, co pozwala szybko i ?atwo usun?? szyb? uwalniaj?c?.

Informacje o produkcie

Ta?ma do podci?gania ta?my jest ta?m? dwustronn? z such? kraw?dzi? z jednej strony kleju, która umo?liwia szybk? i ?atw? wymian? wk?adki uwalniaj?cej. Ta dwustronna ta?ma klej?ca ma siln? i d?ugotrwa?? przyczepno?? idealn? do wielu zastosowa?. Wystarczy naci?gn?? ta?ma do d?ugo?ci, po?o?y? ta?m?, upewni? si?, ?e jej p?askie, aby unikn?? fa?d i zrobi? to. Nast?pnie: podnie? ta?m? podnosz?c kraw?d? i zdejmij górn? warstw?, pozostawiaj?c ta?m? klej?c? za
  • Length m: 50
  • Width mm: 12
  • Colour: BR?ZOWY