Skip to main content

Tube pocztowa z ko?cówkami

Kod produktu: TUBE_1
WYBIERZ OPCJ?
Tube pocztowa z ko?cówkami
Domyślny obraz
Te kufle pocztowe Kraft s? idealnym produktem do wysy?ania wi?kszych dokumentów bez konieczno?ci zgi?cia lub zagi?cia. Koniec tej rurki jest zaplombowany plastikowym korkiem.

Informacje o produkcie

Te kufle pocztowe Kraft s? idealnym produktem do wysy?ania wi?kszych dokumentów bez konieczno?ci zgi?cia lub zagi?cia. Koniec tej rurki jest zaplombowany plastikowym korkiem. Idealny do wysy?ania du?ych dokumentów, plakatów, itp. Nie ma potrzeby sk?adania dokumentów ani elementów Materia? ochronny zatrzymuje uszkodzenia przedmiotów Pokrywa pokrywa elementy zabezpieczaj?ce przed zamykaniem Idealny do plakatów, plakatów i innych du?ych dokumentów