Skip to main content

Bia?e pude?ko + pude?ko z kartonu wysuwanego kartonu

Kod produktu: WHT_SHELL_SLIDE
WYBIERZ OPCJ?
Bia?e pude?ko + pude?ko z kartonu wysuwanego kartonu
Domyślny obraz
Posiada piank? profilow? zapewniaj?c? doskona?? absorpcj? wstrz?sów i zatrzymanie produktu w ruchu. S? wykonane z wysokiej jako?ci p?yty falistej i s? gotowe do u?ycia w celu natychmiastowego u?ycia.

Informacje o produkcie

Posiada piank? profilow? zapewniaj?c? doskona?? absorpcj? wstrz?sów i zatrzymanie produktu w ruchu. S? wykonane z wysokiej jako?ci p?yty falistej i s? gotowe do u?ycia w celu natychmiastowego u?ycia.
  • Colour: BIA?Y