Skip to main content

Bia?e Ci?cie Kartonu Pocztowego

Kod produktu: DIE_CUT_WHT
WYBIERZ OPCJ?
Bia?e Ci?cie Kartonu Pocztowego
Domyślny obraz
Nasza skrzynka pocztowa jest idealna dla firm zajmuj?cych si? e-handlem i wysy?aniem poczty, zapewniaj?c bezpieczne przybycie bardziej warto?ciowych lub delikatnych przedmiotów przesy?anych kurierem lub poczt?.

Informacje o produkcie

Nasza skrzynka pocztowa jest idealna dla firm zajmuj?cych si? e-handlem i wysy?aniem poczty, zapewniaj?c bezpieczne przybycie bardziej warto?ciowych lub delikatnych przedmiotów przesy?anych kurierem lub poczt?. Wyprodukowano z pojedynczej p?yty ?ciennej z bia?? zewn?trzn? i dostarczon? w opakowaniu p?askim, a pokrywa zawiasowa z klapk? na zatrzask zapewnia mocne, bezpieczne i lekkie pude?ko.
  • Colour: BIA?Y