Skip to main content

?redniej torebki z chwytem

Kod produktu: GRIPBAG_1
WYBIERZ OPCJ?
?redniej torebki z chwytem
Domyślny obraz
Nasze torby do mocowania uchwytów wykonane s? z wysokiej jako?ci polietylenu i maj? ró?ne rozmiary. Torby te s? idealne do wysy?ania zamówie?, ochrony ma?ych przedmiotów lub cz??ci i ogólnego przechowywania.

Informacje o produkcie

Nasze torby do mocowania uchwytów wykonane s? z wysokiej jako?ci polietylenu i maj? ró?ne rozmiary. Torby te s? idealne do wysy?ania zamówie?, ochrony ma?ych przedmiotów lub cz??ci i ogólnego przechowywania. Torby te mog? by? u?ywane prawie wszystko, czy to do celów biznesowych lub osobistych.