Skip to main content

375 X 500Mm torby z polipropylenu

Kod produktu: POLYBAG000083
PAKIET 1000
375 X 500Mm torby z polipropylenu
Domyślny obraz
Dostarczamy szerok? gam? toreb i wk?adek w ró?nych rozmiarach, kolorach i grubo?ci. Torby te mog? by? certyfikowane i dopuszczone do stosowania w przemy?le spo?ywczym, farmaceutycznym i medycznym.

Informacje o produkcie

Torby Poly Plus nie s? toksyczne i nadaj? si? do u?ycia z ?ywno?ci? Uszczelnia si? przy u?yciu drutu, szpagatu, kraw?dzi skr?caj?cych lub uszczelniaj?cych termicznie Wymiary woreczka poliuretanowego s? wy?wietlane w szeroko?ci (otwór) x d?ugo??. Dostarczamy szerok? gam? toreb i wk?adek w ró?nych rozmiarach, kolory i grubo??. Torby te mog? by? certyfikowane i dopuszczone do stosowania w przemy?le spo?ywczym, farmaceutycznym i medycznym. Oferujemy równie? opcj? nadrukowanego projektu na zamówienie, je?li tego potrzebujesz.
  • Length mm: 500
  • Width mm: 375
  • Colour: JASNY
  • Material: POLITYTEN