Skip to main content

Wyczy?? ?rodkowe rolki z folii polietylenowej o ma?ej po?lizgowej rolce

Kod produktu: POLY_ROLL_LWSL
WYBIERZ OPCJ?
Wyczy?? ?rodkowe rolki z folii polietylenowej o ma?ej po?lizgowej rolce
Domyślny obraz
Produkujemy i sprzedajemy szerok? gam? okapów paletowych i arkuszy. Dost?pne s? w szerokiej gamie grubo?ci i koloru, aby spe?ni? Pa?stwa wymagania. Ci?gle rozwijamy nowe produkty i specyfikacje na zamówienie w tej dziedzinie.

Informacje o produkcie

Produkujemy i sprzedajemy szerok? gam? okapów paletowych i arkuszy. Dost?pne s? w szerokiej gamie grubo?ci i koloru, aby spe?ni? Pa?stwa wymagania. Ci?gle rozwijamy nowe produkty i specyfikacje na zamówienie w tej dziedzinie. Folia polietylenowa jest odporna na wilgo? i odporna na dzia?anie wielu substancji chemicznych. Plastikowa folia termokurczliwa Trwa?y, wielozadaniowy materia? plastyczny Odporny na zm?czenie i odporno?? na czynniki atmosferyczne Mo?liwo?? wielokrotnego wielokrotnego u?ycia Du?a trwa?o?? w gor?cych i zimnych temperaturach Ekologiczne i nadaj?ce si? do recyklingu
  • Colour: JASNY