Skip to main content

Moda Bdc Carton

Kod produktu: BDC_1
WYBIERZ OPCJ?
Moda Bdc Carton
Domyślny obraz
Skrzynki BDC i BDCM sta?y si? bardzo popularne, szczególnie w sektorze mody, poniewa? zapewniaj? idealny zespó? do pakowania odzie?y i odzie?y i s? szczególnie odpowiednie do stosowania jako kartony do zbierania.

Informacje o produkcie

Skrzynki BDC i BDCM sta?y si? bardzo popularne, szczególnie w sektorze mody, poniewa? zapewniaj? idealny zespó? do pakowania odzie?y i odzie?y i s? szczególnie odpowiednie do stosowania jako kartony do zbierania. Wyra?nie wydrukowany czarny tekst po jednej stronie pude?ka, w tym miejsce na dostawc?, numer katalogowy, kolor i rozmiar Wykonane z wysokiej jako?ci pojedynczej kartonowej ?cianki Dostarczane p?asko, gotowe do monta?u
  • Colour: BR?ZOWY