Skip to main content

Tork Twin ?redniej wielko?ci toaleta z rolk? T6 Elevation Plastic

Kod produktu: 55750x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Twin ?redniej wielko?ci toaleta z rolk? T6 Elevation Plastic
Domyślny obrazTork Twin ?redniej wielko?ci toaleta z rolk? T6 Elevation PlasticAlternatywny Obraz1
Dwukomorowa tacka toaletowa Tork Twin Elevation Design idealnie nadaje si? do ?azienek o ?redniej i du?ej intensywno?ci, z du?? satysfakcj? go?ci.

Informacje o produkcie

Dwukomorowa tacka toaletowa Tork Twin Elevation Design idealnie nadaje si? do ?azienek o ?redniej i du?ej intensywno?ci, z du?? satysfakcj? go?ci. Zapewnia to wysok? wydajno??, a papier toaletowy jest zawsze dost?pny dla go?ci, trzymaj?c do sze?ciu razy wi?cej papieru ni? tradycyjne rolki toaletowe. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie na go?ci. Automatyczna przesuwanie rolek, u?atwiaj?ce dost?p do nowej rolki Puste rdzenie pozostaj? wewn?trz dozownika, aby unikn?? strat na pod?odze Kompaktowy dozownik oszcz?dza miejsce
  • Refill Identifier: T6