Skip to main content

Tork Papier do wycierania Centerfeed Roll M2 1Ply 20Cm X 165M

Kod produktu: 13003x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Papier do wycierania Centerfeed Roll M2 1Ply 20Cm X 165M
Domyślny obrazTork Papier do wycierania Centerfeed Roll M2 1Ply 20Cm X 165MAlternatywny Obraz1
Ten jednorazowy papier do wycierania jest idealny do czyszczenia lekkich przedmiotów i r?cznego wycierania oraz mo?e by? u?ywany w dozowniku ?rodkowym.

Informacje o produkcie

Jednopunktowa wielofunkcyjna taca do wycierania Tork jest silna i ma bardzo ch?onny smak, co czyni go idealnym do wycierania zada? i r?cznego wycierania. Papier ten mo?e by? stosowany w dozowniku Tork Center - dozownika pasz, b?d?cym wielofunkcyjnym, uniwersalnym rozwi?zaniem dla profesjonalnych ?rodowisk, w których wymagana jest wymiana r?czna i ?cierna. Szczególnie dobre do czyszczenia szk?a nie pozostawia ?ladów na powierzchni. QuickDry: nasz najsilniejszy, najbardziej ch?onny papier, zapewniaj?cy bardziej wydajne suszenie przy mniejszej ilo?ci odpadów. Mo?liwo?? operowania jedn? r?k?: u?atwiaj?ca u?ytkowanie
  • Length m: 165
  • Width mm: 200
  • Material: PAPIER
  • Ply: 1
  • Refill Identifier: M2