Skip to main content

Tork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 Advanced

Kod produktu: TORK_MATIC_H1
WYBIERZ OPCJ?
Tork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 Advanced
Domyślny obrazTork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 AdvancedAlternatywny Obraz1Tork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 AdvancedAlternatywny Obraz2Tork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 AdvancedAlternatywny Obraz3
Zapewnia swoim go?ciom mi?kk? tac? na r?cznik Advanced Tork Matic. Daje to dobr? suszark? do r?k i ma wyt?aczany wystrój w kszta?cie szarego skrzyd?a.

Informacje o produkcie

Zapewnia swoim go?ciom mi?kk? tac? na r?cznik Advanced Tork Matic. Daje to dobr? suszark? do r?k i ma wyt?aczany wystrój w kszta?cie szarego skrzyd?a. Rolki nadaj? si? do dozownika r?cznego Tork Matic Hand Towel Roll, opracowanego w celu ?atwej konserwacji w toaletach o du?ym nat??eniu ruchu. To oszcz?dza czas i kontroluje zu?ycie przez jednorazowe wydanie arkusza. Tkanka mi?kka jest delikatna w d?oniach w celu zapewnienia komfortu u?ytkowania Du?a pojemno??: mniej konserwacji i zmniejszenie ryzyka niedoboru papieru.
  • Length m: 150
  • Width mm: 210
  • Diameter mm: 190
  • Sheet Length mm: 210
  • Core mm: 38
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: H1