Skip to main content

Suma Star D1 skoncentrowany r?czny p?yn do mycia naczy? 20 litrów

Kod produktu: 7010006
PAKIET 1
Suma Star D1 skoncentrowany r?czny p?yn do mycia naczy? 20 litrów
Domyślny obraz
St??ony r?czny p?yn do mycia naczy?

Informacje o produkcie

St??ony r?czny p?yn do mycia naczy? P?yn do mycia naczy? do naczy? firmy St??ona formu?a zapewnia doskona?? ekonomi? w u?ytkowaniuZmuchanie przez t?uszcz i wysuszenie na ?ywno??
  • Capacity l: 20