Skip to main content

Myd?o do Pianek Tork S33 Uniwersalny Przezroczysty

Kod produktu: S33_REFIL
WYBIERZ OPCJ?
Myd?o do Pianek Tork S33 Uniwersalny Przezroczysty
Domyślny obraz
Zapewnia odwiedzaj?cych szczególn? trosk? o wra?liw? skór?. Ta myd?o jest delikatna i kremowa, ma bardzo bogat? i koj?c? mas?o do delikatnego mycia r?k.

Informacje o produkcie

Zapewnia odwiedzaj?cych szczególn? trosk? o wra?liw? skór?. Myd?o Tork Extra Mild Foam jest mi?kkie i kremowe, a tak?e delikatne mycie r?k. Dzi?ki ?agodnym sk?adnikom oraz preparatowi pozbawionemu perfum i bezbarwo?ci myd?o to zmniejsza ryzyko podra?nienia skóry. Mi?kkie i kremowe, ma bogat? i koj?c? mas?o do delikatnego mycia r?k. Zapachowa i bezbarwna oraz delikatna dla skóry Certyfikat z oznakowaniem ekologicznym UE, co oznacza wysok? sprawno?? ?rodowiskow? Pasuje do dozownika myd?a Tork Foam S33
  • Refill Identifier: H2