Skip to main content

Myd?o w p?ynie Tork Liquid S1 Premium White

Kod produktu: 420501
PAKIET 6
Myd?o w p?ynie Tork Liquid S1 Premium White
Domyślny obraz
Daj swoim go?ciom myd?o uniwersalne o ?wie?y zapach idealny do wszystkich rodzajów skóry.

Informacje o produkcie

Daj swoim go?ciom myd?o uniwersalne o ?wie?y zapach idealny do wszystkich rodzajów skóry. Myd?o Tork Liquid Myd?o ma nawil?aj?ce i uzupe?niaj?ce sk?adniki wykazuj?ce ?agodne dzia?anie na skór? w celu delikatnego mycia r?k. Nadaje si? do dozowników do myd?a Tork Liquid & Spray, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Bogata, nawil?aj?ca piana o ?wie?ym zapachu, aby od?ywia? skór? Certyfikat z oznakowaniem ekologicznym UE, co oznacza wysok? jako?? ?rodowiska naturalnego Szybkie i ?atwe nape?nianie potwierdzone ?atw? w u?yciu certyfikacj? przez Swedish Reumatism Association Zamykana butelka z jednorazowym u?yciem pompa zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Colour: BIA?Y
  • Capacity l: 1
  • Refill Identifier: H1