Skip to main content

Dozownik do myd?a Tork Foam S4 Elevation Plastic

Kod produktu: S4_DISP
WYBIERZ OPCJ?
Dozownik do myd?a Tork Foam S4 Elevation Plastic
Domyślny obrazDozownik do myd?a Tork Foam S4 Elevation PlasticAlternatywny Obraz1Dozownik do myd?a Tork Foam S4 Elevation PlasticAlternatywny Obraz2
Dozownik do myd?a w p?ynie Tork jest przystosowany do wszystkich ubikacji i mo?e by? stosowany z szerok? gam? produktów do piel?gnacji skóry Tork w zamkni?tych butelkach.

Informacje o produkcie

Dozownik do myd?a w p?ynie Tork jest przystosowany do wszystkich ubikacji i mo?e by? stosowany z szerok? gam? produktów do piel?gnacji skóry Tork w zamkni?tych butelkach. Jest ?atwa w obs?udze zatwierdzona i zapewnia dobr? higien? r?k dla wszystkich u?ytkowników. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie na go?ci. ?atwa w obs?udze aprobata dla wygodnego u?ytkowania, szczególnie dla dzieci i osób starszych ?atwe czyszczenie i intuicyjne uzupe?nianie oszcz?dza czas
  • Refill Identifier: H2