Skip to main content

Tork Alcohol Foam Hand Sanitiser Premium Przezroczyste

Kod produktu: ALCO_FOAM
WYBIERZ OPCJ?
Tork Alcohol Foam Hand Sanitiser Premium Przezroczyste
Domyślny obraz
Pomoc w zapobieganiu infekcjom z u?yciem preparatu Tork Foam Hand Sanitiser z 75% zdenaturowanym alkoholem (w / w).

Informacje o produkcie

Pomoc w zapobieganiu infekcjom z u?yciem preparatu Tork Foam Hand Sanitiser z 75% zdenaturowanym alkoholem (w / w). Jest idealny do czyszczenia r?k, gdy woda nie jest dost?pna, zw?aszcza w biurach i innych miejscach publicznych. Spe?nia norm? europejsk? EN1500. Skuteczna formu?a. jest zgodny z norm? EN 1500 Bogata i ?atwa do rozprowadzenia, pianka bez zapachu i bezbarwna jest ?agodna dla skóry Butla wolnostoj?ca do elastycznego umieszczania U?ywaj ?rodków biobójczych bezpiecznie. Zawsze przeczytaj etykiet? i informacje o produkcie przed u?yciem
  • Refill Identifier: H2