Skip to main content

Naturesse Sugarcane 1 Przedzia? Prostok?tny Podajnik

Kod produktu: LUNCHBOX_1
WYBIERZ OPCJ?
Naturesse Sugarcane 1 Przedzia? Prostok?tny Podajnik
Domyślny obraz
Nasz pragnienie s?odyczy ma zdrowy efekt uboczny: Kiedy cukier pobiera si? z trzciny cukrowej, gromadzi si? du?? ilo?? resztek w?ókien. Ta biomasa jest zbyt cenna, aby po prostu pali?, jak to by?o w zasadzie do tej pory.

Informacje o produkcie

Nasz pragnienie s?odyczy ma zdrowy efekt uboczny: Kiedy cukier pobiera si? z trzciny cukrowej, gromadzi si? du?? ilo?? resztek w?ókien. Ta biomasa jest zbyt cenna, aby po prostu pali?, jak to by?o w zasadzie do tej pory.
  • Material: TRZCINA CUKROWA