Skip to main content

Tork Coaster 8Cm

Kod produktu: TORK_COASTER
WYBIERZ OPCJ?
Tork Coaster 8Cm
Domyślny obraz
Tork Coasters chroni? stó? i dodaj? styl do sto?u podczas obs?ugi swoich go?ci. Zabezpiecz drewno przed zabrudzeniami wody.

Informacje o produkcie

Tork Coasters chroni? stó? i dodaj? styl do sto?u podczas obs?ugi swoich go?ci. Wspó?praca z go??mi dzi?ki niestandardowym drukom - 75% u?ytkowników serwetek zauwa?a druk
  • Width mm: 80
  • Ply: 8