Skip to main content

12Oz Plain Kraft Biodegradable Double Wall Cup

Kod produktu: FF275
PAKIET 500
12Oz Plain Kraft Biodegradable Double Wall Cup
Domyślny obraz
Zwyk?y Kraft Biodegradable Double Wall Cup jest doskona?ym rozwi?zaniem je?li chodzi o podawanie gor?cych napojów. Zapewnia odporn? na wysok? temperatur? barier? zapobiegaj?c? paleniu i skorupom. Nie tylko promuje ?wiadomo?? ?rodowiska, ale tak?e biodegradowalny i ekologiczny.

Informacje o produkcie

Zwyk?y Biodegradable Double Wall Cup to idealne rozwi?zanie, je?li chodzi o obs?ug? gor?cych napojów, w tym kaw, lattes, gor?cych czekoladek i herbat. Zapewnia odporn? na ciep?o barier?, która uniemo?liwia palce i palce r?k i palców. Jest specjalnie zaprojektowany dla klientów w podró?y. Nie tylko wizualnie atrakcyjne, to przyjazne dla ?rodowiska, ulegaj?ce biodegradacji kubek, co oznacza promowanie ?wiadomo?ci ekologicznej i skutecznie redukuje zanieczyszczenia, aby pomóc w stworzeniu zrównowa?onej planety.
  • Colour: KRAFT
  • Capacity Oz: 12
  • Material: KRAFT