Skip to main content

Dozownik do napojów Tork Xpressnap N10

Kod produktu: XPRESS_SNACK_DISP
WYBIERZ OPCJ?
Dozownik do napojów Tork Xpressnap N10
Domyślny obraz
Idealne rozwi?zanie dla restauracji z ograniczon? obs?ug?. Ten elegancki dozownik wykonany z oryginalnych materia?ów zapewnia serwetki jednorazowo i poprawia higien?.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Xpressnap Snack Napkin Dispensers jest idealnym rozwi?zaniem dla wspó?czesnych restauracji z ograniczon? obs?ug?, oferuj?cych serwetki na stole. Ten elegancki dozownik dostarcza serwetki jednorazowo, poprawiaj?c higien? i zmniejsza zu?ycie o co najmniej 25% w porównaniu z tradycyjnymi dozownikami serwetek. Ponadczasowy design w drewnie orzechowym uzupe?nia eleganckie dekory Niewielki wymiar minimalizuje wykorzystanie przestrzeni sto?u.