Skip to main content

Tork Xpressnap Extra Mi?kki Serweta Dojrza?a N4

Kod produktu: XPRESS_NAP_EXSOFT_WHT
WYBIERZ OPCJ?
Tork Xpressnap Extra Mi?kki Serweta Dojrza?a N4
Domyślny obrazTork Xpressnap Extra Mi?kki Serweta Dojrza?a N4Alternatywny Obraz1Tork Xpressnap Extra Mi?kki Serweta Dojrza?a N4Alternatywny Obraz2Tork Xpressnap Extra Mi?kki Serweta Dojrza?a N4Alternatywny Obraz3
Dozowniki do serwetek idealne do restauracji samoobs?ugowych. System pomo?e zmniejszy? zu?ycie serwetki o 25% w porównaniu do tradycyjnych dozowników.

Informacje o produkcie

Dozowniki do serwetek Tork Xpressnap s? idealne dla samoobs?ugowych restauracji. System pomo?e zmniejszy? zu?ycie serwetki o 25% w porównaniu z tradycyjnymi dozownikami serwetek. Tork Xpressnap Extra Soft White Dozowniki Serwetki 2-warstwowe s? idealne dla zak?adów, które dbaj? o wygod? i chc? da? wra?enie jako?ci dzi?ki du?ej, grubej serwetce. Wi?ksza (kiedy si? roz?o?y?a), gruba i mi?kka 2-warstwowa serwetka, stanowi cz??? lepszego do?wiadczenia go?ci. Unikatowe rozwi?zanie opakowania, wi?zki s? zabezpieczone plastikow? torebk?, co zapewnia lepsz? higien? i obs?ug?. Dost?pny do druku niestandardowego
  • Length mm: 216
  • Width mm: 330
  • Colour: BIA?Y
  • Ply: 2
  • Fold: 4