Skip to main content

Tork Lunch Napkin 8 Fold 32 X 32 Cm

Kod produktu: LUN_NAP_8F_2PLY_1
WYBIERZ OPCJ?
Tork Lunch Napkin 8 Fold 32 X 32 Cm
Domyślny obraz
Tork mi?kkie serwetki obiadowe nadaj? si? do codziennych obiadów. Daj swoim klientom du?e do?wiadczenie z tkanek 3-warstwowych i du?ych rozmiarów.

Informacje o produkcie

Tork mi?kkie serwetki obiadowe nadaj? si? do codziennych obiadów. Daj swoim klientom wspania?e do?wiadczenie z tkanek 3-warstwowych i du?ych rozmiarów, dopasowuj?c wystrój swojej restauracji do nowoczesnych i klasycznych kolorów. Serwetka obiadowa spe?nia wymogi dotycz?ce wydajno?ci i kosztów Pó?fabrykowane serwetki oszcz?dzaj? cenny czas podczas przygotowywania us?ugi Wspó?praca z Go??mi przez druk niestandardowy - 75% u?ytkowników serwetek czyta wiadomo??
  • Length mm: 320
  • Width mm: 320
  • Ply: 2
  • Fold: 8