Skip to main content

Tork Lunch Napkin 4 Fold 1 Ply 33 X 32 Cm

Kod produktu: LUN_NAP_100
WYBIERZ OPCJ?
Tork Lunch Napkin 4 Fold 1 Ply 33 X 32 Cm
Domyślny obraz
Tork 1 Ply Serwetki pokrywa podstawowe potrzeby. Idealny dla szybkich restauracji, gdy serwowane s? przek?ski. Wspó?pracuj z klientami poprzez niestandardowy wydruk.

Informacje o produkcie

Tork 1 Ply Serwetki pokrywa podstawowe potrzeby. Idealny dla szybkich restauracji, gdy serwowane s? przek?ski. Wspó?praca z go??mi dzi?ki drukowaniu niestandardowego - 75% u?ytkowników serwetek czyta wiadomo??
  • Length mm: 320
  • Width mm: 320
  • Ply: 1
  • Fold: 4