Skip to main content

Tork Linstyle Obiad Napkin 4 Fold 39 X 39Cm

Kod produktu: LINSTYLE_NAP_1
WYBIERZ OPCJ?
Tork Linstyle Obiad Napkin 4 Fold 39 X 39Cm
Domyślny obraz
Tork Premium Napkins idealnie nadaje si? do restauracji z pe?n? obs?ug?, gdzie jako?? jest wa?na, aby zaimponowa? swoim go?ciom. Dost?pna w gamie nowoczesnych i klasycznych kolorów

Informacje o produkcie

Tork Premium LinStyle serwetki obs?uguj? restauracje pe?no-us?ugowe, gdzie jako?? jest szczególnie wa?na, aby zaimponowa? swoim go?ciom. Z wygl?du i poczucia si? jak prawdziwa tkanina, ka?da serwetka jest wyra?nie mi?kka i grubsza ni? standardowe serwetki papierowe, a jednocze?nie jest dodatkowym absorbentem. Daj swoim klientom eleganckie do?wiadczenie po?cielowej serwetki. Dost?pna w szerokiej gamie nowoczesnych i klasycznych kolorów. Wspó?praca z go??mi przez niestandardowe drukowanie - 75% u?ytkowników napojów zauwa?a druk Serwetka nietkana - trwa?o?? i wygoda, serwetka LinStyle b?dzie trwa? przez ca?y obiad Zapisa? koszty prania, zapewniaj?c serwetki najwy?szej jako?ci
  • Length mm: 390
  • Width mm: 390
  • Fold: 4