Skip to main content

8Oz bia?a ?ciana podwójna

Kod produktu: WH08D
PAKIET 500
8Oz bia?a ?ciana podwójna
Domyślny obraz
Wykonane z grubego materia?u poliuretanowego, nasze bia?e podwójne kubki ?cienne s? doskona?ym rozwi?zaniem do podawania gor?cych napojów. Jego zw??aj?ce si? boki i zaciskane kraw?dzie pozwalaj? na bezproblemow? rozrywk?.

Informacje o produkcie

Wykonane z grubego materia?u poliuretanowego, nasze bia?e podwójne kubki ?cienne s? doskona?ym rozwi?zaniem do podawania produktów ubocznych, w tym kawy, rattes-hot lattes i herbaty. Tradycyjnie jest to idealne miejsce na kawiarnie, kawiarnie, kioski i bistro. Struktura szczelna sprawia, ?e ??fili?anka jest idealnym rozwi?zaniem na gor?ce napoje. Jego sto?kowe boki promuj? konstrukcj? oszcz?dzaj?c? miejsce, co pozwala na szybkie umieszczenie ca?ego stosu w wygodnym dozowniku. Nie tylko zapewnia to szczelne i pewne uszczelnienie, je?li jest u?ywane z kompatybiln? pokrywk?, ale tak?e ?atwo mo?e si? zmie?ci? na ciasno zwini?tym obrze?u, co u?atwia picie alkoholu przez odchylanie i rozlanie.
  • Type: GOR?CE KASY
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Capacity Oz: 8