Skip to main content

Tork Linstyle Koktajl Napkin 4 Fold 23 X 23 Cm

Kod produktu: LINSTYLE_COCK_NAP
WYBIERZ OPCJ?
Tork Linstyle Koktajl Napkin 4 Fold 23 X 23 Cm
Domyślny obraz
Tork Premium Koktajl serwetki s? idealne dla luksusowych barów, centrów konferencyjnych i restauracji. Ka?da serwetka jest wyra?nie mi?kka ni? standardowe serwetki papierowe.

Informacje o produkcie

Tork Premium LinStyle Koktajl serwetki s? idealne dla luksusowych barów, centrów konferencyjnych i restauracji. Z wygl?du i poczucia si? jak prawdziwy materia? w?ókienniczy, ka?da serwetka jest wyra?nie mi?kka i grubsza ni? standardowe serwetki papierowe, a jednocze?nie jest dodatkowym absorbentem. Daj swoim klientom eleganckie do?wiadczenie po?cielowe serwetki w szerokiej gamie nowoczesnych i klasycznych kolorów. Wspó?praca z go??mi dzi?ki niestandardowym drukom - 75% u?ytkowników serwetek zauwa?a druk
  • Length mm: 230
  • Width mm: 230
  • Fold: 4