Skip to main content

Tork Xpressnap Tabletop Dozownik Dozowników N4 21 X 17 X 16 Cm

Kod produktu: XPRESSNAP_T
WYBIERZ OPCJ?
Tork Xpressnap Tabletop Dozownik Dozowników N4 21 X 17 X 16 Cm
Domyślny obraz
Idealny dla restauracji z ograniczon? obs?ug? oferuj?cych serwetki. Ten dozownik zapewnia jednorazowe serwetki, poprawiaj?c higien? i zmniejsza zu?ycie serwetek.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Xpressnap Tabletop Dispenser, idealny do restauracji z ograniczon? obs?ug?, oferuj?cych serwetki przy stole. Ten niewielki i nowoczesny dozownik zapewnia jednorazowe serwetki, poprawiaj?c higien? i zmniejsza zu?ycie serwetki o co najmniej 25% w porównaniu z tradycyjnymi systemami serwetek. Dost?pne w szerokiej gamie kolorów wspó?czesnych, które pasuj? do Twojego wystroju s? ?atwe. Dostosowane do wy?wietlania okno reklamowe AD-A-Glance s?u?y jako narz?dzie reklamowe do promowania Twoich produktów i anga?owania swoich go?ci. Wykonane z trwa?ych i ?atwych do czyszczenia materia?ów, które zmniejszaj? koszty utrzymania i pracy.
  • Length mm: 210
  • Height mm: 160
  • Width mm: 170