Skip to main content

Tork Linstyle Obiad Napkin 8 Fold 39 X 39Cm

Kod produktu: LINSTYLE_8_FOLD
WYBIERZ OPCJ?
Tork Linstyle Obiad Napkin 8 Fold 39 X 39Cm
Domyślny obraz
Tork Premium serwetki obs?uguj? restauracje pe?no-us?ugowe, gdzie jako?? jest szczególnie wa?na. Ka?da serwetka jest mi?ksza i grubsza ni? standardowe serwetki papierowe.

Informacje o produkcie

Tork Premium LinStyle serwetki obs?uguj? restauracje pe?no-us?ugowe, gdzie jako?? jest szczególnie wa?na, aby zaimponowa? swoim go?ciom. Z wygl?du i poczucia si? jak prawdziwa tkanina, ka?da serwetka jest wyra?nie mi?kka i grubsza ni? standardowe serwetki papierowe, a jednocze?nie jest dodatkowym absorbentem. Daj swoim klientom eleganckie do?wiadczenie po?cielowej serwetki. Dost?pna w szerokiej gamie nowoczesnych i klasycznych kolorów. Serwetka jest wst?pnie z?o?ona, co oszcz?dza cenny czas. Wspó?praca z go??mi dzi?ki niestandardowym drukom - 75% u?ytkowników serwetek zauwa?a druk
  • Length mm: 390
  • Width mm: 390
  • Fold: 8