Skip to main content

8Oz Li?? Biodegradowalne pojedyncze ?ciany Cup

Kod produktu: LEAF8S
PAKIET 1000
8Oz Li?? Biodegradowalne pojedyncze ?ciany Cup
Domyślny obraz360 spin
Pojedynczy Puchar ?ciany Biodegradable Single to ?wiadoma ekologicznie, kompostowalna i ulegaj?ca biodegradacji kubek, która wzmacnia swoj? ?yczliwo?? w czystym ?rodowisku i promuje zrównowa?on? planet?. Mo?na go ?atwo wyrzuci? do szybkiego oczyszczenia.

Informacje o produkcie

Pojedynczy Puchar ?ciany Biodegradowalnej Li?ci jest ?wiadomym ekologicznie, kompostowalnym i ulegaj?cym biodegradacji kubek, który wzmacnia frienliness w kierunku czystego ?rodowiska i promuje zrównowa?on? planet?. Mog? by? szybko usuwane w kosza do szybkiego oczyszczania. Jest to przyjazny dla ?rodowiska kubek ulegaj?cy biodegradacji, który bezpo?rednio przyczynia si? do utrzymania czystego i zielonego ?rodowiska. Ten gor?cy kubek jest doskona?ym rozwi?zaniem, je?li chodzi o napoje w trakcie podró?y, w tym lattes, herbat? i gor?c? kaw?.
  • Colour: BIA?Y
  • Capacity Oz: 8
  • Material: PAPIER