Skip to main content

12oz Li?? Biodegradowalne Podwójne Puchar ?cienny

Kod produktu: RET0334
PAKIET 500
12oz Li?? Biodegradowalne Podwójne Puchar ?cienny
Domyślny obraz
Leaf Biodegradable Double Wall Cup jest idealnym rozwi?zaniem do obs?ugi gor?cych napojów. Zapewnia odporn? na ciep?o barier? zapobiegaj?c? paleniu i sparzeniu r?k i palców. Nie tylko promuje ?wiadomo?? ?rodowiska, ulega biodegradacji i jest przyjazna dla ?rodowiska i szybko usuwa?.

Informacje o produkcie

Leaf Biodegradable Double Wall Cup jest idealnym rozwi?zaniem do podawania gor?cych napojów, w tym kawiarni, kramów, gor?cych czekoladek i herbat. Zapewnia odporn? na ciep?o barier?, która uniemo?liwia palce i palce r?k i palców. Jest specjalnie zaprojektowany dla klientów w podró?y. Nie tylko wizualnie atrakcyjne, to przyjazne dla ?rodowiska, ulegaj?ce biodegradacji kubek, co oznacza promowanie ?wiadomo?ci ekologicznej i skutecznie redukuje zanieczyszczenia, aby pomóc w stworzeniu zrównowa?onej planety.
  • Colour: BIA?Y
  • Capacity Oz: 12
  • Material: PAPIER