Skip to main content

Tork Xpressnap Image Dispenser Napkin N4 21,6 X 33 Cm

Kod produktu: XPRESS_IMAGE_LEAF
WYBIERZ OPCJ?
Tork Xpressnap Image Dispenser Napkin N4 21,6 X 33 Cm
Domyślny obraz
Bia?e Dyspenser Serwetki 2-warstwowe idealne dla zak?adów, które dbaj? o wygod? i chc? da? wra?enie jako?ci dzi?ki du?ej, grubej serwetce.

Informacje o produkcie

Dozowniki do serwetek Tork Xpressnap s? idealne dla samoobs?ugowych restauracji. System pomo?e zmniejszy? zu?ycie serwetki o 25% w porównaniu z tradycyjnymi dozownikami serwetek. Tork Xpressnap Extra Soft Leaf Design Bia?e Dozowniki Serwetki 2-warstwowe s? idealne dla zak?adów, które dbaj? o wygod? i chc? da? dobre wra?enie, dostarczaj?c du?y, wyj?tkowo gruby serwetka o wyrafinowanym wzornictwie. Serwetki s? ozdobione eleganckimi, bia?o-listowymi wzorami, które zwi?kszaj? jako?? serwetki. Wi?ksza (kiedy si? roz?o?y?a), gruba i mi?kka 2-warstwowa serwetka, stanowi cz??? lepszego do?wiadczenia go?ci. Unikatowe rozwi?zanie opakowania, wi?zki s? zabezpieczone plastikow? torebk?, co zapewnia lepsz? higien? i obs?ug?.
  • Length mm: 216
  • Width mm: 330
  • Ply: 2