Skip to main content

Dozownik Tork Disfonter Serwetka N1 31 X 32 Cm

Kod produktu: C_FOLD_NAP
WYBIERZ OPCJ?
Dozownik Tork Disfonter Serwetka N1 31 X 32 Cm
Domyślny obrazDozownik Tork Disfonter Serwetka N1 31 X 32 CmAlternatywny Obraz2Dozownik Tork Disfonter Serwetka N1 31 X 32 CmAlternatywny Obraz3
Dozowniki serwetek z Tork s? idealne dla restauracji samoobs?ugowych. S? to trwa?e systemy serwetek, które spe?niaj? ró?ne potrzeby w ró?nych ?rodowiskach.

Informacje o produkcie

Tradycyjne dozowniki serwetek z Tork s? idealne dla samoobs?ugowych restauracji. Seria zrównowa?onych serwetek spe?niaj?cych ró?ne potrzeby w ró?nych ?rodowiskach. Tork serwetki serwetki Kontrfold sk?ada si? z jednej warstwy i s? idealne dla urz?dze? samoobs?ugowych, które chc? obni?y? koszty. Format serwetki nadaje si? do przek?sek i lekkich posi?ków. Dispensertab u?atwiaj?cy rozprowadzanie i sprawdzenie zu?ycia serwetki Dost?pne z indywidualnym nadrukiem. 75% u?ytkowników notatki z serwetki nadrukowane
  • Ply: 1