Skip to main content

Dozownik Tork Fastfold Dozownik N2 24 X 29Cm

Kod produktu: FASTFOLD
WYBIERZ OPCJ?
Dozownik Tork Fastfold Dozownik N2 24 X 29Cm
Domyślny obrazDozownik Tork Fastfold Dozownik N2 24 X 29CmAlternatywny Obraz2Dozownik Tork Fastfold Dozownik N2 24 X 29CmAlternatywny Obraz3
Dozowniki serwetek z Tork s? idealne dla restauracji samoobs?ugowych. Szereg serwetek, które spe?niaj? ró?ne potrzeby w ró?nych ?rodowiskach.

Informacje o produkcie

Tradycyjne dozowniki serwetek z Tork s? idealne dla samoobs?ugowych restauracji. Seria zrównowa?onych serwetek spe?niaj?cych ró?ne potrzeby w ró?nych ?rodowiskach. Torebki serwetkowe Tork Fastfold sk?adaj? si? z jednej warstwy i s? idealne do urz?dze? samoobs?ugowych, które chc? obni?y? koszty. Serwetka Snack - na czas, w którym jest wystarczaj?co ma?a serwetka Dispensertab u?atwiaj?ca rozprowadzanie i sprawdzenie zu?ycia serwetki Dost?pne z indywidualnym nadrukiem. 75% u?ytkowników notatki z serwetki nadrukowane
  • Length mm: 240
  • Width mm: 290
  • Ply: 1