Skip to main content

16 mm x 0,5 mm Wi?zka ta?my stalowej

Kod produktu: STRAP000021
16 mm x 0,5 mm Wi?zka ta?my stalowej
Domyślny obraz
ZeusPack jest idealny do pakowania ci??kich pude?ek i pude?ek, oferuj?c stalowe opaski w cewkach nawijanych lub nawijanych. Jest dost?pny w ró?nych szeroko?ciach i mocnych stronach. Dostarczamy równie? produkty pokrewne, takie jak narz?dzia i uszczelnienia do stalowych pu?apek.

Informacje o produkcie

ZeusPack jest idealny do pakowania ci??kich pude?ek i pude?ek, oferuj?c stalowe opaski w cewkach nawijanych lub nawijanych. Jest dost?pny w ró?nych szeroko?ciach i mocnych stronach. Dostarczamy równie? produkty pokrewne, takie jak narz?dzia i uszczelnienia do stalowych pu?apek.
  • Height mm: 0.5
  • Width mm: 16
  • Colour: METAL
  • Material: STAL