Skip to main content

12Mm czarna polipropylenowa ta?ma r?czna

Kod produktu: STRAP_BLK
WYBIERZ OPCJ?
12Mm czarna polipropylenowa ta?ma r?czna
Domyślny obraz
Bezpieczny, ?atwy w u?yciu, elastyczny plastikowy pasek, który absorbuje wstrz?sy. Dost?pne s? w polipropylenie i poliester, specjalne rozmiary i kolory, a tak?e opaski drukowane na podstawie w?asnego projektu.

Informacje o produkcie

Bezpieczny, ?atwy w u?yciu, elastyczny plastikowy pasek, który absorbuje wstrz?sy. Dost?pne s? w polipropylenie i poliester, specjalne rozmiary i kolory, a tak?e opaski drukowane na podstawie w?asnego projektu.
  • Width mm: 12
  • Colour: CZARNY