Skip to main content

Brown L Kszta?towniki Edgeguards 3 mm grubo?ci

Kod produktu: EDGE_BROWN
WYBIERZ OPCJ?
Brown L Kszta?towniki Edgeguards 3 mm grubo?ci
Domyślny obraz
Tektura, ochronniki kraw?dzi w kszta?cie litery L s? dost?pne w ró?nych d?ugo?ciach, ci?te do wysoko?ci palety.

Informacje o produkcie

Tektura, ochronniki kraw?dzi w kszta?cie litery L s? dost?pne w ró?nych d?ugo?ciach, ci?te do wysoko?ci palety. Papierowe papiery ochronne s? wykonane z wielowarstwowych papierów Kraft i ??czone w kszta?cie litery L. S? powszechnie stosowane do ochrony kraw?dzi towarów w transporcie. Gatunki s? takie, jak na rysunku powy?ej.
  • Height mm: 3
  • Colour: BR?ZOWY