Skip to main content

Ta?ma winylowa ciemnob??kitna 48Mm X 66M Roll

Kod produktu: COLPVC000001
Ta?ma winylowa ciemnob??kitna 48Mm X 66M Roll
Domyślny obraz
Ta?ma winylowa podparta klejem kauczukowym utrzymuje barw? w ca?ym jej kszta?cie. W?a?ciwo?ci rozci?gaj?ce pomagaj? zapewni? prostsze linie i umo?liwiaj? czyste usuwanie. Idealny do maskowania, owijania lub uszczelniania wielu zakrzywionych lub nieregularnych powierzchni.

Informacje o produkcie

Ta?ma winylowa podparta klejem kauczukowym utrzymuje barw? w ca?ym jej kszta?cie. W?a?ciwo?ci rozci?gania zapewniaj? l?ejsze linie i pozwalaj? na czyste usuwanie. Przydatne do maskowania, owijania lub zgrzewania wielu zakrzywionych lub nieregularnych powierzchni. Ta?my s? trudniejsze do zerwania i zazwyczaj wymagaj? u?ycia dozownika lub no?a lub no?yczek do nak?adania.
  • Length m: 66
  • Width mm: 48
  • Colour: NIEBIESKI
  • Material: P?YTA WINYLOWA