Skip to main content

Scotch 8953 ta?ma wzmocniona w?óknem monofilamentowym 19Mm X 50M Roll

Kod produktu: FILTAP000013
Scotch 8953 ta?ma wzmocniona w?óknem monofilamentowym 19Mm X 50M Roll
Domyślny obraz
Ta?ma pakunkowa o zwi?kszonej wytrzyma?o?ci na ta?my. Pod?o?e polipropylenowe zapewnia odporno?? na ?cieranie, wilgo? i ?cieranie. Kleje s? formu?owane tak, aby mog?y przylega? do powierzchni p?yt pil?niowych

Informacje o produkcie

Ta?ma pakunkowa o zwi?kszonej wytrzyma?o?ci na ta?my. Pod?o?e polipropylenowe ScotchPro zapewnia odporno?? na ?cieranie, wilgo? i ?cieranie. Kleje s? przystosowane do powierzchni p?yt pil?niowych. Dost?pna jest szeroka gama urz?dze? do aplikacji, w tym automatyczne urz?dzenie uszczelniaj?ce, r?czne dozowniki r?czne oraz pó?automatyczny aplikator klipsowy. Zastosowanie 8953 jest naj?atwiej osi?gane w temperaturze pokojowej. Po zastosowaniu, 8953 dzia?a dobrze w normalnych zakresach temperatur, typowo napotykanych przez pakowane produkty w ?rodowiskach wysy?kowych i magazynowych.
  • Length m: 50
  • Width mm: 19
  • Colour: BIA?Y
  • Material: MONOFILAMENT