Skip to main content

Wyczy?? ta?m? polipropylenow? Hotmelt

Kod produktu: CLEAR_HOT_TAPE
WYBIERZ OPCJ?
Wyczy?? ta?m? polipropylenow? Hotmelt
Domyślny obraz
Kleje na bazie stopu na gor?co zapewniaj? doskona?? przyczepno?? do falistych pude?ek i ogólnego opakowania. Markowe, uniwersalne, op?acalne ta?my do pakowania dost?pne w jasnych i jasnych kolorach.

Informacje o produkcie

Kleje na bazie stopu na gor?co zapewniaj? doskona?? przyczepno?? do falistych pude?ek i ogólnego opakowania. Markowe, uniwersalne, op?acalne ta?my do pakowania dost?pne w jasnych i jasnych kolorach. Agresywna pow?oka adhezyjna idealna do pakowania falistego, wi?zania i uszczelniania. Ta?my z gor?cym stopem maj? takie silne wi?zanie z opakowaniami, poniewa? s? one wykonane z mocnego kauczuku syntetycznego / kleju ?ywicznego, co powoduje natychmiastow? i trwa?? przyczepno??. Do ogólnego zastosowania lub do zastosowa? o wysokiej wytrzyma?o?ci.
  • Colour: JASNY