Skip to main content

Wyczy?? ta?m? z polipropylenu Hotmelt 75 mm x 990 mm

Kod produktu: CPPHM000015
Wyczy?? ta?m? z polipropylenu Hotmelt 75 mm x 990 mm
Domyślny obraz
Kleje na bazie stopu na gor?co zapewniaj? doskona?? przyczepno?? do falistych pude?ek i ogólnego opakowania. Markowe, uniwersalne, op?acalne ta?my do pakowania dost?pne w jasnych i jasnych kolorach.

Informacje o produkcie

Kleje na bazie stopu na gor?co zapewniaj? doskona?? przyczepno?? do falistych pude?ek i ogólnego opakowania. Szeroki wachlarz zastosowa?, ekonomiczna ta?ma pakunkowa dost?pna w jasnych i jasnobr?zowych kolorach. Skuteczna pow?oka adhezyjna idealna do pakowania falistego, wi?zania i uszczelniania. Ta?my z gor?cym stopem maj? takie silne wi?zanie z opakowaniami, poniewa? s? one wykonane z mocnego kleju syntetycznego / kleju ?ywicznego, co powoduje natychmiastow? i trwa?? przyczepno??. Do ogólnego zastosowania lub do zastosowa? o wysokiej wytrzyma?o?ci.
  • Length m: 990
  • Width mm: 75
  • Colour: JASNY
  • Material: HOTMELT POLYPROPYLENE