Skip to main content

Scotch 101E Ta?ma do masek ogólnego przeznaczenia

Kod produktu: MASK_SCOTCH
WYBIERZ OPCJ?
Scotch 101E Ta?ma do masek ogólnego przeznaczenia
Domyślny obraz
Ta?ma maskuj?ca do u?ytku ogólnego przeznaczenia 3M. Wszystkie szopy, gara?e i domy powinny mie? dost?p do ta?my wielofunkcyjnej.

Informacje o produkcie

Ta?ma maskuj?ca do u?ytku ogólnego przeznaczenia 3M. Doskona?y jako dekorator maskuj?cy ta?m?. Wszystkie szopy, gara?e i domy powinny mie? dost?p do ta?my wielofunkcyjnej. Wysokiej jako?ci ogólna ta?ma maskuj?ca Niezawodna maska ??do malowania, idealna do dekoracji. Mo?e by? u?ywany do robót nieparzystych, takich jak pakowanie lub uszczelnianie skrzy?, i ?atwe do zapisu na etykiecie. Zastosowanie do tymczasowego mocowania, mocowania lub trzymania. Zasadnicza ta?ma maskuj?ca dla ka?dego gara?u lub gara?u.