Skip to main content

Olympia General Purpose White Masking Ta?ma

Kod produktu: MASK_OLYM
WYBIERZ OPCJ?
Olympia General Purpose White Masking Ta?ma
Domyślny obraz
Ta?ma maskuj?ca do ogólnego u?ytku. Doskona?y jako dekorator maskuj?cy ta?m?. Wszystkie szopy, gara?e i domy powinny mie? dost?p do ta?my wielofunkcyjnej.

Informacje o produkcie

Ta?ma maskuj?ca do ogólnego u?ytku. Doskona?y jako dekorator maskuj?cy ta?m?. Wszystkie szopy, gara?e i domy powinny mie? dost?p do ta?my wielofunkcyjnej. Szybko trzyma? si? i ?agodzi? r?cznie Przyklejaj?c si? do wi?kszo?ci metalowych i plastikowych powierzchni Usuwa si? ca?kowicie i nie pozostawia resztek po u?yciu U?yj do maskowania obszarów przed malowaniem
  • Colour: BIA?Y