Skip to main content

70mm x 200mm Gumowana strona W Ta?mie Papieru Gumowanego Guma

Kod produktu: GUM_TAP_BRWN
WYBIERZ OPCJ?
70mm x 200mm Gumowana strona W Ta?mie Papieru Gumowanego Guma
Domyślny obraz
Ta?ma z gumy z gumy wodnej mo?e by? dozowana do optymalnej d?ugo?ci uszczelnienia. Jest przyjazny dla ?rodowiska i ulega biodegradacji. Odpowiednia dla wi?kszo?ci warunków przechowywania i ogólnie dost?pna jest najbardziej op?acalna ta?ma uszczelniaj?ca do kartonów.

Informacje o produkcie

Ta?ma z gumy z gumy wodnej mo?e by? dozowana do optymalnej d?ugo?ci uszczelnienia. Jest przyjazny dla ?rodowiska i ulega biodegradacji. Ta ta?ma jest skazana na naruszenie, co oznacza, ?e ??ta?ma nie mo?e zosta? ponownie zamkni?ta podczas tranzytu. Odpowiednia dla wi?kszo?ci warunków przechowywania i ogólnie dost?pna jest najbardziej op?acalna ta?ma uszczelniaj?ca do kartonów.
  • Colour: BR?ZOWY
  • Length m: 200
  • Width mm: 70