Skip to main content

70mm x 200M 60Gsm Gummed Side W br?zowym papierze ta?my klej?cej

Kod produktu: PAPTAPE000001
70mm x 200M 60Gsm Gummed Side W br?zowym papierze ta?my klej?cej
Domyślny obraz
Ta?ma z gumy z gumy wodnej mo?e by? dozowana do optymalnej d?ugo?ci uszczelnienia. Jest przyjazny dla ?rodowiska i ulega biodegradacji. Odpowiednia dla wi?kszo?ci warunków przechowywania i ogólnie dost?pna jest najbardziej op?acalna ta?ma uszczelniaj?ca do kartonów.

Informacje o produkcie

Ta?ma z gumy z gumy wodnej mo?e by? dozowana do optymalnej d?ugo?ci uszczelnienia. Jest przyjazny dla ?rodowiska i ulega biodegradacji. Ta ta?ma jest skazana na naruszenie, co oznacza, ?e ??ta?ma nie mo?e zosta? ponownie zamkni?ta podczas tranzytu. Odpowiednia dla wi?kszo?ci warunków przechowywania i ogólnie dost?pna jest najbardziej op?acalna ta?ma uszczelniaj?ca do kartonów.
  • Length m: 200
  • Length mm:
  • Width mm: 70
  • Colour: BR?ZOWY
  • Material: GUMMED PAPER
  • GSM: 60