Skip to main content

Dwustronny ta?ma do odcisków palców

Kod produktu: DOUBLE_TAPE
WYBIERZ OPCJ?
Dwustronny ta?ma do odcisków palców
Domyślny obrazDwustronny ta?ma do odcisków palcówAlternatywny Obraz1
Ta?my do podci?gania ta?my s? ta?m? dwustronn?, z such? kraw?dzi? po obu stronach kleju, co pozwala szybko i ?atwo usun?? szyb? uwalniaj?c?.

Informacje o produkcie

Ta?my do podci?gania ta?my s? ta?m? dwustronn?, z such? kraw?dzi? po obu stronach kleju, co pozwala szybko i ?atwo usun?? szyb? uwalniaj?c?. Ta dwustronna ta?ma klej?ca ma siln? i d?ugotrwa?? przyczepno??, idealn? do wielu zastosowa?. Wystarczy poci?gn?? ta?m? do d?ugo?ci, za?o?y? ta?m?, upewni? si?, ?e jej p?askie, aby unikn?? fa?d i youre done. Nast?pnie: Podnie? ta?m? podnosz?c kraw?d? i poci?gnij górn? warstw?, pozostawiaj?c ta?m? klej?c?