Skip to main content

Black Low Tack Protection Ta?ma

Kod produktu: LOW_TACK_TAPE
WYBIERZ OPCJ?
Black Low Tack Protection Ta?ma
Domyślny obraz
Nasze ta?my zabezpieczaj?ce przed nisk? talizk? s? testowane i zatwierdzane do zastosowa?, w których wymagane jest tymczasowe zabezpieczenie i mo?liwo?? ich usuwania, a pozosta?a pozosta?o?? nie jest na?o?ona.

Informacje o produkcie

Nasze ta?my zabezpieczaj?ce przed nisk? talizk? s? testowane i zatwierdzane do zastosowa?, w których wymagane jest tymczasowe zabezpieczenie i mo?liwo?? ich usuwania, a pozosta?a pozosta?o?? nie jest na?o?ona. ?rodki zmniejszaj?ce palno??, niska przyczepno??, dobra odporno?? na promieniowanie UV & Oczy?? skórk?. Ochrona i maskowanie podczas budowy lub renowacji statków Ochrona na zewn?trz i maskowanie, szczególnie w przypadku zagro?enia po?arem
  • Colour: CZARNY