Skip to main content

Czarna ta?ma ochronna z nisk? tac? 50Mm X 100M Roll

Kod produktu: PROFLM000012
Czarna ta?ma ochronna z nisk? tac? 50Mm X 100M Roll
Domyślny obraz
Nasze ta?my zabezpieczaj?ce przed nisk? talizk? s? testowane i zatwierdzane do zastosowa?, w których wymagane jest tymczasowe zabezpieczenie i mo?liwo?? ich usuwania, a pozosta?a pozosta?o?? nie jest na?o?ona.

Informacje o produkcie

Nasze ta?my zabezpieczaj?ce przed nisk? taryfikacj? s? testowane i zatwierdzane do zastosowa?, w których wymagane jest tymczasowe zabezpieczenie i mo?liwo?? ich usuwania, nie pozostawiaj?c na?o?onej pozosta?ej powierzchni. Zwolnienie z opó?nieniami spalania, niska przyczepno??, dobra odporno?? na promieniowanie UV Oczy?? skórk?. Ochrona i maskowanie podczas budowy lub renowacji statków Ochrona na zewn?trz i maskowanie, szczególnie w przypadku zagro?enia po?arem
  • Length m: 100
  • Width mm: 50
  • Colour: CZARNY
  • Material: LOW TACK