Skip to main content

Dokumenty z nadrukiem klejonym za??czone worki

Kod produktu: DOCWAL_2
WYBIERZ OPCJ?
Dokumenty z nadrukiem klejonym za??czone worki
Domyślny obraz
Torby na dokumenty, dla wszystkich potrzeb pakowania, które zapewniaj? faktury i kieszonki wysy?kowe, nie zostan? utracone lub nieprawid?owe.

Informacje o produkcie

Torby na dokumenty, dla wszystkich potrzeb pakowania, które zapewniaj? faktury i kieszonki wysy?kowe, nie zostan? utracone lub nieprawid?owe. Peel i trzymaj si? dla wygody. Zaprojektowany do zabezpieczenia dokumentacji na zewn?trz opakowa? Zawiera faktury, dowody dostawy i inn? wa?n? dokumentacj? dostawy Wodoszczelno?? zapewniaj?ca brak uszkodze? w transporcie Dost?pna jako zwyk?a lub drukowana Dost?pne w ró?nych rozmiarach